Tăng công khai, chấm dứt chạy chọt trong công tác cán bộ

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (15/1), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành nội vụ năm 2019, trực tuyến với 63 đầu cầu các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự, phát biểu chỉ đạo.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị
Cắt giảm 1.133 điều kiện kinh doanh
Thay mặt lãnh đạo Bộ đánh giá kết quả công tác năm 2018 và xác định phương hướng năm 2019 ngành nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết: Năm qua, ngành đã triển khai đạt nhiều kết quả cao trong các lĩnh vực quản lý nhà nước như: Cải cách hành chính (CCHC); quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); tổ chức bộ máy và biên chế; tổ chức chính quyền địa phương; chính sách tiền lương; đào tạo bồi dưỡng CBCCVC; thi đua khen thưởng…
Trong đó đáng chú ý, Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực CCHC của Chính phủ thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020, hoàn thành sửa đổi bổ sung bộ tiêu chí đánh giá, xác định chỉ số CCHC của các bộ, các tỉnh để triển khai thực hiện.
Đến nay, tỷ lệ nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm 40% so với cùng kỳ năm 2017 và giảm 75% so với cùng kỳ 2016; nhất là đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.133/6.213 điều kiện kinh doanh; 2.661 điều kiện kinh doanh đã có phương án đơn giản, cắt giảm nhưng chưa có văn bản quy định cụ thể (thuộc trách nhiệm các bộ, ngành). Công tác kiểm tra chuyên ngành cũng đã cắt giảm 30 thủ tục và 1.700/9.929 dòng hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Bộ Nội vụ cũng đã trình Bộ Chính trị thông qua Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến 2021; chủ trì trình Hội nghị T.Ư 7 (khóa XII) thông qua Đề án, ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương với CBCCVC, lực lượng vũ trang, NLĐ trong DN…
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe nhiều ý kiến trao đổi kinh nghiệm của đại diện các bộ, ngành T.Ư và địa phương. Trong đó, TP Hà Nội có tham luận về kinh nghiệm và thực tiễn rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL); việc xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm (VTVL), chuyển đổi cơ chế quản lý trong các ĐVSNCL và tinh giản biên chế (TGBC)…
Kiên quyết sàng lọc người làm việc không hiệu quả
Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những đóng góp của ngành nội vụ trong năm 2018. Dù công tác nội vụ phải đối diện nhiều khó khăn, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi chưa nghiêm, bộ máy còn kém hiệu quả, còn sai phạm trong công tác cán bộ, ngành đã ban hành chương trình kế hoạch công tác triển khai có kết quả các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của T.Ư. Nhất là công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn được đánh giá là một sự kiện nổi bật, với cơ cấu tổ chức các bộ, cơ quan đã giảm đầu mối, tầng nấc trung gian. Bộ Nội vụ cũng gương mẫu trong việc không tổ chức phòng trong vụ, giảm số ĐVSN trực thuộc, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ một số đơn vị để khắc phục chồng chéo, ứng dụng CNTT trong quản lý, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, công tác xây dựng ban hành thể chế còn chậm, việc TGBC chưa gắn với đổi mới, đánh giá, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; còn cán bộ vi phạm đạo đức công vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng chưa chưa kịp thời phát hiện vi phạm trong hoạt động công vụ. Vì vậy, nhấn mạnh Bộ Nội vụ cần thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân và khắc phục các tồn tại này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ kịp thời hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh, đề án trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật đảm bảo tiến độ, chấm dứt nợ đọng văn bản. Khi xây dựng các đề án, Bộ cần chú trọng đề xuất giải pháp đột phá bám sát định hướng nghị quyết gần đây của T.Ư, như chế độ hợp đồng có thời hạn với viên chức, thu hút người tài vào hoạt động công vụ… Về CCHC, Bộ cần tích cực phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ xây dựng nền hành chính hiệu quả, hiện đại, chú trọng cải cách chính sách tiền lương, chất lượng dịch vụ công.
Đặc biệt về công chức, công vụ, ngành nội vụ cần nhanh chóng rà soát vướng mắc, khắc phục việc chậm thể chế hóa các quy định về quản lý CBCCVC; lưu ý xác định VTVL khoa học, chính xác, làm cơ sở cho tuyển dụng, bổ nhiệm, cải cách chế độ tiền lương. “Trong tuyển dụng cần rà soát, sửa đổi ngay các thủ tục bất hợp lý, tăng công khai, minh bạch, chấm dứt tình trạng chạy chọt, tiêu cực. Song song với đó, kiên quyết thực hiện TGBC các cơ quan theo tỷ lệ đã đề ra, thực hiện đồng bộ với các giải pháp khác để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế những người làm việc không hiệu quả”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ, và cũng lưu ý: Bộ Nội vụ cần nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ, tăng kiểm tra các địa phương có biểu hiện chưa nghiêm túc trong kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định sẽ nghiêm túc sớm cụ thể hóa để bổ sung vào chương trình công tác của ngành nội vụ, triển khai thực hiện thời gian tới. Bộ trưởng cho biết, Bộ sẽ chú trọng hơn công tác xây dựng thể chế, tham mưu Chính phủ xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống chính trị; tăng kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị 26/CT-TTg...
Tại hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ công bố các quyết định trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 16 đơn vị, 23 cá nhân; trao danh hiệu Tập thể LĐTTXS năm 2018 cho 28 đơn vị; trao Cờ thi đua của Bộ năm 2018 cho 10 đơn vị; Bằng khen của Bộ trưởng về đạt thành tích 2 năm liên tục cho 14 đơn vị, 53 cá nhân…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần