Tăng cường chỉ đạo công tác cơ cấu lại và xử lý nợ xấu

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 9332/NHNN-TTGSNH yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.

Thời gian qua, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các TCTD trên địa bàn triển khai tích cực và đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại và xử lý nợ xấu theo đúng chỉ đạo của Thống đốc NHNN. 

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, giám sát chặt chẽ các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cơ cấu lại, giám sát thường xuyên diễn biến nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu của các TCTD trên địa bàn theo các chỉ đạo của Thống đốc NHNN;

Thường xuyên đánh giá việc triển khai công tác cơ cấu lại và xử lý nợ xấu để xác định rõ những nội dung/mục tiêu chưa đạt nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ của Phương án/Kế hoạch đã được duyệt. Chỉ đạo điều chỉnh Phương án/Kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn trong trường hợp cần thiết.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá việc thực hiện phương án thành lập ban đầu các chi nhánh NHTM trên địa bàn; bảo đảm các chi nhánh NHTM hoạt động theo đúng mục tiêu nêu tại phương án thành lập, phục vụ hiệu quả việc phát triển kinh tế địa phương.

Tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các TCTD trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo các TCTD rà soát, chấn chỉnh công tác điều hành, tổ chức bộ máy, nhân sự; kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quản lý, thanh tra, giám sát các TCTD trên địa bàn. Tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan (Tòa án nhân dân, Cục thi hành án, Sở Tư pháp…) trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xử lý tài sản bảo đảm để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu.

Mặt khác, tổ chức thường xuyên, có chất lượng việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt thực hiện chính sách, pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại và xử lý nợ xấu cho các TCTD trên địa bàn. Tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh kiến nghị của TCTD và nhân dân trên địa bàn, trường hợp vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thống đốc NHNN để xử lý.