Tăng cường kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính

Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy định việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Bên cạnh đó triển khai có hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phán ánh kiến nghị về quy định hành chính, thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính không phù hợp, không cần thiết.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan bố trí đủ biên chế Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính theo Đề án vị trí việc làm và bảo đảm kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC).