Tăng cường kiểm soát quyền lực trong các cơ quan tư pháp

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 12/12, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp (CCTP) Thành ủy chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo CCTP Thành ủy để đánh giá kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đạt kết quả cơ bản trên các mặt công tác

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, căn cứ Chương trình số 33-CTr/BCĐ, ngày 5/1/2022 của Ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy để tổ chức triển khai thực hiện và đạt kết quả cơ bản trên các mặt công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị.

Cụ thể, UBND TP đã chỉ đạo, tổ chức xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, nghiên cứu đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức 7 hội thảo khoa học để nghiên cứu, đề xuất chính sách và hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật TP đã tham mưu triển khai hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và đạt được kết quả tích cực.

Ngoài ra, hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục có những chuyển biến tích cực; đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Quan hệ phối hợp công tác giữa Công an với VKS, TAND hai cấp của TP luôn đảm bảo chặt chẽ phục vụ cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Theo đó, đã xác định 1.497 vụ án điểm/2.162 bị can để điều tra, truy tố, xét xử (đạt 125% chỉ tiêu năm 2022). Công tác hỗ trợ các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp luôn được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt cao (đạt 87,3%); các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh (đạt 100%); tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 91,01%. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong các cơ quan tư pháp TP được thực hiện nghiêm túc, xử lý nghiêm minh.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CCTP Thành ủy, tham mưu tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, Quy chế phối hợp, tham mưu việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các quy định, pháp luật của nhà nước liên quan đến tư pháp và cải cách tư pháp…

Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án tham nhũng

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, hoạt động của Ban Chỉ đạo CCTP Thành ủy cũng như các quận/huyện, thị uỷ, cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục có nhiều đổi mới và hoạt động đi vào chiều sâu. Đồng thời, các nhiệm vụ trọng tâm đã được tập trung chỉ đạo triển khai đạt kết quả toàn diện và rõ nét trên các mặt công tác.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

“Kết quả công tác năm 2022 của các cơ quan tư pháp, hoạt động của các cơ quan khối nội chính đã góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đánh giá.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu các cấp ủy, ngành, đơn vị có liên quan cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Thành phố lần thứ XVII; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Đề án của Đảng quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động tư pháp, CCTP.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất chính sách lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật của TP. Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; đẩy mạnh việc xã hội hóa, nâng cao hiệu quả các hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm, thừa phát lại.

Ngoài ra, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch “Hệ thống trụ sở làm việc của các cơ quan Tư pháp TP đến năm 2030 và tầm nhìn 2050”. Đầu tư trang thiết bị làm việc, hỗ trợ kinh phí để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách hành chính tư pháp.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng yêu cầu thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống tội phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Tăng cường hoạt động kiểm soát quyền lực trong các cơ quan tư pháp 2 cấp TP.

Ban Cán sự Đảng TAND TP chỉ đạo TAND hai cấp TP đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan tư pháp TP tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong hoạt động công vụ, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Tăng cường việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp hai cấp Thành phố để tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Thực hiện các đề án về phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

“Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP. Nhiệm vụ đề ra rất nặng nề nên đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, kết quả, kinh nghiệm và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đơn vị, ngành mình công tác để phân công nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác CCTP năm 2023” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ nhấn mạnh.