DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tăng cường kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

31-08-2015 18:07
Kinhtedothi - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-HĐPH kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015.
Theo đó, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP sẽ thành lập 2 Đoàn để kiểm tra tại các đơn vị, địa phương.

Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung chính sau: Tình hình quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của T.Ư và của TP trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Kiểm tra về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Cuộc thi viết tìm hiểu “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Tập huấn Luật Hộ tịch cho các báo cáo viên tại Sở Tư pháp Hà Nội
Tập huấn Luật Hộ tịch cho các báo cáo viên tại Sở Tư pháp Hà Nội
Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; kiểm tra công tác kiện toàn tổ chức, tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên của các đơn vị, các quận huyện, thị xã; về tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới.

Có thể kể đến như: Luật Đất đai 2013 và các văn bản pháp luật khác; các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đã và đang thực hiện có hiệu quả; về triển khai sinh hoạt “Ngày pháp luật”; về xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách của cơ quan, đơn vị trường học, tủ sách pháp luật cấp xã và ngăn sách pháp luật thôn, bản, tổ phố; về thực hiện các chương trình đề án phổ biến, giáo dục pháp luật.

Qua đó, các đoàn sẽ đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương.

Theo kế hoạch, cơ quan thường trực yêu cầu các đoàn kiểm tra chậm nhất đến 20/9/2015 phải gửi báo cáo tổng hợp kết quả, nội dung kiểm tra tại các đơn vị, địa phương về Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP để tổng hợp báo cáo UBND TP.
TAG: