Tăng cường quản lý vốn đầu tư

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 8599/UBND-KHĐT, yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung kiểm soát công tác quản lý và phân cấp đầu tư từ vốn NSNN, vốn TPCP... chỉ quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách.

Những dự án thi công kéo dài, gây lãng phí, người ra quyết định sẽ phải chịu trách nhiệm. Đặc biệt, việc bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện năm 2013 chỉ bố trí vốn cho các dự án mới sau khi đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng…