Tăng cường thu gom, xử lý chất thải rắn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sở TN&MT Hà Nội cho biết đang phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thành lập quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn trên địa bàn.

Hai Sở phối hợp triển khai một số mô hình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng theo phương thức xã hội hóa; Đẩy nhanh tiến độ khu xử lý chất thải Nam Sơn giai đoạn 2 (140 - 160ha), bãi rác Xuân Sơn giai đoạn 2 (13ha); Quy hoạch các điểm tập kết để trung chuyển đất thải, phế thải; Xây dựng quy định phân cấp quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.