Tăng cường tuyên truyền để tạo đồng thuận trong thực hiện Đề án số 21

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị báo cáo viên TP tháng 11/2019.

 Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh quán triệt về tình hình triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU tại hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Cảnh đã quán triệt về tình hình triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội”; Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên Nguyễn Thế Thạch đã báo cáo kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức làm điểm triển khai Đề án 21-ĐA/TU trên địa bàn quận.
Theo Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, hiện nay, toàn TP có 55.300 người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố. Sau khi triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, TP sẽ giảm 33.000 người hoạt động không chuyên trách nên gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, quá trình khảo sát, lấy ý kiến về vấn đề này, bên cạnh nhiều cán bộ đồng thuận cũng còn một số cán bộ tâm tư, băn khoăn, chưa đồng tình cao về thực hiện Đề án. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, phân tích rõ những ưu điểm của Đề án số 21-ĐA/TU, tránh xuất hiện những tư tưởng xấu, ảnh hưởng đến an ninh cơ sở.
 Quang cảnh hội nghị.
Cũng tại hội nghị, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Viết Thông thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XII. Theo đó, từ ngày 7/10 - 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác. 
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành T.Ư Đảng cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.