Tăng cường tuyên truyền, tạo chuyển biến trong việc cưới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2013 của công tác tuyên giáo, sáng 9/4, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi yêu cầu hệ thống Tuyên giáo Thủ đô tập trung nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội về góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy về nếp sống văn minh trong việc cưới. Việc thực hiện Chỉ thị 11 đã được triển khai tích cực, tạo chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn những người cố tình hiểu sai, không thực hiện đúng Chỉ thị.