Tăng cường tuyên truyền về Thừa phát lại

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND quận, huyện, thị xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật...

Kinhtedothi - UBND quận, huyện, thị xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về  Thừa phát lại (TPL) tại địa phương bằng nhiều hình thức để các cơ quan, tổ chức và người dân hiểu biết, tin tưởng, sử dụng dịch vụ pháp lý do TPL cung cấp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Đó là một trong những nội dung chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.

 
Tăng cường tuyên truyền về Thừa phát lại - Ảnh 1

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và thực hiện thành công việc thí điểm chế định Thừa phát lại (TPL) trên địa bàn thành phố, UBND TP yêu cầu Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định TPL, các văn bản pháp luật của Nhà nước về tổ chức và hoạt động của TPL để các cơ quan, tổ chức và người dân hiểu biết, tin tưởng, sử dụng dịch vụ pháp lý do TPL cung cấp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Đồng thời, cần nâng cao trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của TPL. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho TPL, Thư ký nghiệp vụ và năng lực điều hành của Trưởng các Văn phòng TPL.

Cục Thi hành án dân sự thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chế định TPL trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự. Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động tống đạt văn bản của cơ quan thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án của TPL. Chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã phối hợp và hỗ trợ các Văn phòng TPL về thủ tục tống đạt, xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án.

Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợ cho TPL thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Công án các quận, huyện, thị xã có văn bản hướng dẫn Công an xã, phường, thị trấn thực thuộc triển khai kế hoạch về triển khai thực hiện thí điểm chế định TPL…

Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo, đài thành phố tăng cường phối hợp với Sở Tư phát cung cấp tài liệu, hướng dẫn hệ thống truyền thanh các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TPL cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn…

UBND quận, huyện, thị xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TPL tại địa phương bằng nhiều hình thức như trên trang thông tin điện tử, đài truyền thanh quận, huyện, thị xã và loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức, hoạt động của TPL cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và nhân dân trên địa bàn…