Tăng năng lực quy hoạch giao thông đô thị

Chia sẻ

KTĐT - Chiều 30/10, thành phố Đà Nẵng và Cơ quan hợp tác Singapore đã tổ chức tổng kết Chương trình và đánh giá 80% lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã thu nhận được kinh nghiệm thực tế về những kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong việc xây dựng, thực thi các chính sách và chiến lược giao thông vận tải đô thị để phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Sau một năm triển khai, Chương trình hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và Cơ quan hợp tác Singapore (SCE) về tăng cường năng lực quy hoạch và quản lý giao thông đô thị cho thành phố Đà Nẵng đã đạt được những kết quả khả quan.

85% cán bộ chuyên viên của thành phố Đà Nẵng đã thu nhận những bài học, kinh nghiệm và những thực tế tốt nhất của Singapore để ứng dụng vào bối cảnh thành phố Đà Nẵng.

Tăng năng lực quy hoạch giao thông đô thị - Ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Tháng 7/2011, Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ đã được tổ chức, với tổng kinh phí 1.154.265 đôla Singapore. Trong đó, kinh phí không hoàn lại của Singapore 915.185 đôla Singapore (tương đương 15,7 tỷ đồng) và kinh phí đối ứng của thành phố Đà Nẵng 239.080 đôla Singapore (tương đương 4,1 tỷ đồng) lấy từ hợp phần D- Tăng cường năng lực thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Chương trình gồm hai hợp phần. Hợp phần 1 tư vấn xây dựng quy hoạch giao thông vận tải cho đô thị thành phố Đà Nẵng, phía Singapore cung cấp đội ngũ tư vấn hỗ trợ Đà Nẵng trong việc xây dựng quy hoạch giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, trong đó chia sẻ những kinh nghiệm thành công của Singapore trong quy hoạch và quản lý giao thông vận tải đô thị.

Hợp phần 2 xây dựng năng lực trong quản lý và quy hoạch giao thông vận tải đô thị bền vững, phía Singapore và thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức 6 khóa đào tạo tại Đà Nẵng (2 khóa) và Singapore (4 khóa) nhằm năng cao năng lực trong công tác quản lý và quy hoạch giao thông vận tải đô thị cho cán bộ sở, ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng.

Kết quả từ Chương trình là đến nay quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến 2030 đã cơ bản hoàn thành với xu hướng phát triển giao thông vận tải đô thị bền vững về mặt môi trường, xã hội và kinh tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần