Tạo chuyển biến trong thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi – Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh, qua giám sát các đơn vị cùng một số phiên giải trình của HĐND TP, hiệu quả của việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử ngày càng được nâng cao.

Ngày 10/5, Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở VH&TT về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế (TGBC), cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và các chỉ đạo của Chính phủ, TP về công tác cải cách hành chính (CCHC).

 Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở VH&TT Bùi Thị Thu Hiền cho biết: Công tác rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Sở VH&TT và các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở được thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối kết hợp tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành. Việc thực hiện biên chế được giao theo Nghị quyết HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP và theo quyết định giao chỉ tiêu của UBND TP các năm 2016, 2017, 2018 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC được triển khai sớm, bài bản, đồng bộ, thống nhất từ Sở tới các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện Quy chế làm việc, quy trình nội bộ giải quyết công việc được đẩy mạnh, bước đầu đã đem lại một số kết quả như: Phân công rõ nhiệm vụ, tuân thủ nghiêm túc quy trình làm việc của CBCCVC được nâng cao…
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính, chỉ số xếp hạng thực hiện CCHC năm 2018 của Sở đã tăng 7 bậc so với năm 2017. Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của công dân đối với giáo dục hành chính của Sở đều đạt mức độ 100%.
Tuy nhiên, lãnh đạo Sở VH&TT cũng thừa nhận, việc thực hiện TGBC theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành gặp một số khó khăn, vướng mắc; đặc biệt là các trường hợp đề nghị TGBC với lý do mắc bệnh hiểm nghèo, các trường hợp hết tuổi nghề của lao động làm công tác biểu diễn nghệ thuật, thể thao. Trang thiết bị hạ tầng và phần mềm ứng dụng CNTT chưa đồng bộ, chưa kết nối và vận hành thống nhất trong toàn TP dẫn đến hiệu quả sử dụng dịch vụ chưa cao. Hồ sơ nhận qua dịch vụ công chưa nhiều, nguyên nhân do thói quen và nhận thức của người dân.   
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà và đoàn giám sát của HĐND TP đánh giá, Sở VH&TT đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư, TP gắn với tình hình thực tế của đơn vị, bước đầu tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động từ người đứng đầu đến các CBCCVC trong đơn vị. Trong đó, đơn vị làm tốt công tác CCHC và có vai trò tham mưu chủ lực trong việc đưa 2 bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và quy tắc ứng xử của CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ.
“Qua giám sát các đơn vị cùng một số phiên giải trình của HĐND TP, chúng tôi thấy hiệu quả của việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử ngày càng được nâng cao. Cá nhân các CBCCVC có ý thức hơn trong ứng xử, và ý thức ứng xử nơi công cộng của Nhân dân rõ nét hơn. Đây là kết quả đáng biểu dương của ngành VH&TT trong thời gian qua” - Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh.
Từ đó, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà  đề nghị Sở VH&TT đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW và các chỉ thị, nghị quyết, đề án của TP liên quan đến công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, tiếp tục rà soát đề án vị trí việc làm để làm căn cứ bố trí, sử dụng hợp lý CBCCVC. Đồng thời, tăng cường công tác CCHC, ứng dụng CNTT để điều chỉnh phù hợp, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước. Cùng đó, Sở tiếp tục kiểm tra, theo dõi, đánh giá 2 bộ quy tắc ứng xử, nhất là quy tắc ứng xử của CBCCVC.