DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tạo điều kiện cho thanh niên phát triển tài năng

15-04-2015 21:03
Kinhtedothi - Trong năm 2015, Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tập trung...
Kinhtedothi - Trong năm 2015, Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tập trung chăm lo lợi ích cho thanh thiếu niên; nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách hiện có để tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, phát triển tài năng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Theo Thông báo kết luận của Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành
T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, công tác phối hợp của Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cần tập trung là phát huy tốt hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện, vượt khó, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Đồng thời, đề ra những phong trào, cuộc vận động thiết thực để đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia lao động sản xuất, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới; vận động 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế toàn dân; tổ chức tốt phong trào thanh niên tình nguyện hỗ trợ học sinh trong kỳ thi Trung học phổ thông năm 2015; tập trung triển khai các biện pháp hiệu quả để giảm nhanh tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, bạo lực trong thanh thiếu niên...

 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng chăm lo tốt hơn lợi ích chính đáng cho thanh thiếu niên; tạo điều kiện, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học tập và các em đang đi học gặp khó khăn không phải bỏ học; nghiên cứu, đề xuất hoặc sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách hiện có để tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, phát triển tài năng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Quan tâm đến giải quyết việc làm cho thanh niên; tổ chức Đoàn tập trung vào công tác hướng nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm; giúp thanh niên vay vốn để học nghề và khởi nghiệp; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp thông tin về thị trường lao động, việc làm cho thanh niên.

Cùng với đó là tăng cường giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; định hướng dư luận, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đoàn Thanh niên chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội đối với những chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật cho phù hợp; tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Thời gian qua, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt. Đến nay, cả nước có 56 tỉnh, thành phố ký Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh, thành phố với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cùng cấp. Qua đó, nhận thức của chính quyền, tổ chức Đoàn các cấp trong việc phối hợp công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò thế hệ trẻ được nâng cao hơn.

Lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành
T.Ư và chính quyền địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đoàn liên quan đến thanh thiếu nhi; ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho thanh niên trong học tập, tìm việc làm và vui chơi giải trí...; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
TAG: