Tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế

Quốc Toản - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/4, Thành ủy Hà Nội đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002, của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Chủ tịch UB MTTQ TP Vũ Hồng Khanh đã tới dự.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị.
Hiện nay, trên địa bàn TP có 275.150 cựu chiến binh (CCB), trong đó, số hội viên Hội CCB là 260.150 người (chiếm 98,5%). Hội viên CCB Thủ đô trong những năm qua luôn phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời là lực lượng nòng cốt đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống diễn biến hòa bình...
Các hoạt động, phong trào do Hội CCB phát động cũng ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, nhất là trong việc tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Trong những năm qua, toàn TP có trên 45 nghìn lượt hội viên CCB hiến gần 1,8 nghìn m2 đất làm đường và các công trình công cộng; đóng góp 129 tỷ đồng và 509 nghìn ngày công tham gia xây dựng NTM. Cùng với đó, trong 5 năm trở lại đây, Hội đã huy động vốn nội bộ, giúp trên 9,1 nghìn lượt hội viên vay với số tiền 66,7 tỷ đồng để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 46 nghìn hội viên…
Biểu dương những quả nội bật trong thực hiện Nghị quyết 09 trên địa bàn TP, nhất là những đóng góp của các cấp Hội CCB vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô trong những năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền từ TP đến cơ sở đã phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với CCB; phương thức hoạt động của các cấp Hội được đổi mới và nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả… Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy đảng cơ sở chưa nhận thức đúng về vai trò, vị trí của công tác CCB; việc quán triệt nội dung Nghị quyết 09 còn chưa thường xuyên…
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 09, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CCB trong xây dựng và phát triển Thủ đô. Các cấp ủy, chính quyền cần phối hợp với Hội cùng cấp xây dựng chương trình, đề án tạo điều kiện để CCB phát huy hơn nữa vai trò trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Hội CCB trong các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Quỹ vì người nghèo”, phong trào “Dân vận khéo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”… Đặc biệt, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị và nơi công cộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Hoạt động của Hội CCB các cấp cũng cần hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CCB để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có các giải pháp thực hiện hiệu quả, kịp thời đối với công tác CCB. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để CCB phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng; quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 09.