Tạo điều kiện để huyện Ứng Hòa phát triển, thu hút đầu tư

Hồng Thái - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 14/5, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy do Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 của Thành ủy tại huyện Ứng Hòa.

 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc.
Kinh tế phát triển nhanh, bền vững
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Lê Hồng Hà cho biết, nhằm cụ thể hóa Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy, ngày 5/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình 07-CTr/HU về đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập quốc tế, từng bước phát triển kinh tế của huyện nhanh, bền vững…
Việc thực hiện Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả tích cực. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,1%/năm. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất đạt 10.675 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2015; Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 41 triệu đồng/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.
Bên cạnh đó, huyện huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tập trung cho đầu tư phát triển. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 45,2% (năm 2015) được nâng lên 54,84% (năm 2018). Huyện đã có nhiều cố gắng trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích đầu tư vào huyện, nhất là lĩnh vực nông nghiệp như đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hỗ trợ DN; sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai gắn với chú trọng bảo vệ môi trường trên địa bàn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo huyện cũng nêu lên một số vấn đề tồn tại. Cụ thể, công tác phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quy mô chủ yếu còn nhỏ lẻ, chưa tập trung, khả năng thu hút đầu tư vào địa bàn thấp. Năm 2008 có 12 DN đã được huyện chấp thuận đầu tư vào Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình - Liên Bạt nhưng đến nay chỉ có 4 DN đầu tư và đang hoạt động.
Công tác chỉ đạo xây dựng làng nghề và làng có nghề còn hạn chế chưa được quan tâm. Sự phát triển của một số làng nghề trên địa bàn huyện giảm rõ nét do nghề truyền thống đã bị mai một…

Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Ứng Hòa báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của huyện trong việc cụ thể hoá Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy thành Chương trình 07-CTr/HU.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, với đặc điểm huyện thuần nông, xa trung tâm, hệ thống hạ tầng còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nên việc thực hiện nhiệm vụ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, huyện có thế mạnh trong trồng trọt, chăn nuôi, Nhân dân cần cù, chịu khó là điều kiện tiềm năng để phát triển hơn trong thời gian tới.

Để làm được điều này, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu huyện rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 03-CTr/TU để lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, khai thác các tiềm năng, thế mạnh để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chương trình đã đề ra. Rà soát lại các điểm nóng an ninh trật tự để chủ động nắm tình hình, có các giải pháp giải quyết từ cơ sở, không để xảy ra tụ tập đông người, khiếu kiện vượt cấp.

Trong công tác thực hiện Chương trình 03-Ctr/TU, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Ứng Hòa gắn Chương trình 07-Ctr/HU với Chương trình số 06-CTr/HU của huyện ủy Ứng Hoà về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”.

“Bên cạnh đó, quan tâm đến phát triển làng nghề truyền thống, gắn đào tạo nghề cho người lao động, nâng cao đời sống Nhân dân. Rà soát, thực hiện tốt công tác quy hoạch đã được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Cùng đó, tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để thu hút đầu tư” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng thăm hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Thương mại & Xây dựng Đông Dương.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện Ứng Hòa rà soát lại toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và 8 chương trình công tác toàn khóa do Thành ủy đề ra. Trong đó, tập trung vào các nhóm chỉ tiêu có thế mạnh để hoàn thành vượt mức và hoàn thành ở mức cao nhất những chỉ tiêu còn gặp khó khăn trong thực hiện. “Huyện cần chỉ đạo quyết liệt hơn, tập trung hơn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý.

Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu huyện ủy Ứng Hòa cần lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chủ động xây dựng vào văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên. Trên cơ sở tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, Đảng bộ huyện Ứng Hòa chú trọng làm tốt công tác đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.

* Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Thương mại & Xây dựng Đông Dương tại Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình (xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Công ty CP Thương mại & Xây dựng Đông Dương đã đạt được trong những năm qua, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Công ty là nhà sản xuất về các sản phẩm đồ gỗ, cung cấp sản phẩm khắp các tỉnh, TP và thị trường các nước.