Tạo dựng cơ chế để chọn người dám nghĩ, dám làm

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/12, Ban Tổ chức T.Ư đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng các Ban Đảng của T.Ư, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN
Giảm 236.000 công chức, viên chức, tiết kiệm 10.000 tỷ đồng
Đánh giá về công tác năm 2019 của Ban Tổ chức T.Ư cho thấy, Ban đã trình T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 đề án, góp phần hoàn thành 69/75 đề án nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đang tích cực hoàn thành 100% đề án được giao. Bên cạnh đó, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc T.Ư, 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện. Đặc biệt, giảm hơn 15.000 lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp so với năm 2017; Giảm hơn 236.000 công chức, viên chức, 41.000 hợp đồng 68 và hơn 25.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hơn 100.000 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với năm 2015. Qua đó góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, năm 2019 tiết kiệm khoảng 10.000 tỷ đồng...
Đặc biệt, Ban Tổ chức T.Ư đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Kết quả cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã điều động, luân chuyển 29 cán bộ diện T.Ư quản lý; 704 cán bộ từ cấp tỉnh về cấp huyện và 380 cán bộ từ cấp huyện lên cấp tỉnh; hơn 3.600 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã và trên 1.700 cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện, chuẩn bị một bước nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp
Trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Tổ chức T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết, qua rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, Ban Tổ chức T.Ư đã tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 để lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp nhiệm kỳ tới.
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư cũng nhấn mạnh, trong năm 2020, một nhiệm vụ cũng rất quan trọng là tiếp tục hoàn thiện thể chế và đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ, xây dựng cơ chế để tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặc biệt, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp và đặc biệt là Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII.
Ngoài ra, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh; nghiên cứu xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cùng với đó từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến....
Kiên quyết không để lọt cán bộ kém phẩm chất vào cấp ủy
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đặc biệt lưu ý đến công tác lựa chọn cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Theo Thường trực Ban Bí thư, cùng với các kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống "chạy chức", "chạy quyền" có chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả rất quan trọng, được Nhân dân đồng tình, tin tưởng và ủng hộ. Đáng chú ý, ngành tổ chức đã chú trọng xây dựng cơ chế để đổi mới đánh giá cán bộ; thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; chủ động trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới và Đại hội XIII của Đảng. Tình trạng "chạy chức", "chạy quyền" bước đầu đã được kiềm chế, ngăn chặn.
Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý, hiện nay chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ chưa được như mong muốn. Những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, ngành tổ chức xây dựng Đảng phải có biện pháp để kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần