Tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua 5 năm hoạt động, đến nay, Quỹ có tổng nguồn vốn 125 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần so với năm đầu thành lập đã hỗ trợ cho 1.132 lượt dự án với tổng số tiền giải ngân đạt 282,7 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động có việc làm ổn định.

Ngày 26/11, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX TP Hà Nội tổ chức tổng kết 5 năm hoạt động (2008 - 2013). Qua 5 năm hoạt động, đến nay, Quỹ có tổng nguồn vốn 125 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần so với năm đầu thành lập đã hỗ trợ cho 1.132 lượt dự án với tổng số tiền giải ngân đạt 282,7 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động có việc làm ổn định. Quỹ phấn đấu hướng tới xây dựng lớn về quy mô, mạnh về chất lượng và hiệu quả hoạt động, để đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn phát triển SXKD của các liên hiệp HTX, HTX, tổ hợp tác và xã viên. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ vốn vay cho các liên hiệp HTX, HTX, tổ hợp tác, xã viên HTX đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn của quỹ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần