Tập huấn công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Hiến pháp 2013

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 12/3 tại Phú Thọ, Bộ TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy ban Pháp luật Quốc hội và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tuyên truyền Hiến pháp cho hơn 200 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí từ T.Ư tới địa phương và Sở TT&TT các tỉnh khu vực phía Bắc. Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và các nội dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài.

 
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị.
Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định: Đảng và Nhà nước rất coi trọng việc thi hành Hiến pháp mới. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân, tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Các bộ, ban, ngành từ T.Ư đến địa phương cũng như các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc tích cực; các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình cần xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, có thể gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện tuyên truyền Hiến pháp, góp phần triển khai, thực hiện, thi hành Hiến pháp một cách hiệu quả nhất, đi vào chiều sâu…

Sau lớp tập huấn này, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn tại khu vực các tỉnh phía Nam tại TP Hồ Chí Minh (từ Đà Nẵng trở vào).