Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp cơ sở

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 27/7, Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với Học viện Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo, thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho gần 300 học viên là cán bộ tư pháp các phường.

Đây là khóa học được Sở Tư pháp Hà Nội triển khai theo đề án "Thực hiện thí điểm chức danh tư pháp đối với công chức tư pháp cấp xã của TP Hà Nội" Việc thực hiện đề án nhằm tạo cho các học viên ở cơ sở kết hợp giữa quy định pháp luật với kỹ năng tiến hành các hoạt động nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng và trau dồi phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức đang đảm nhận công tác Tư pháp tại cơ sở.