Tập thể UBND TP xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ 10 HĐND TP

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã chủ trì phiên họp UBND TP thường kỳ tháng 11/2022, để xem xét một số nội dung trình Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP và Chương trình công tác của UBND TP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp.

Cùng tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Chử Xuân Dũng, Nguyễn Mạnh Quyền; các Ủy viên UBND TP và một số thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Tại phiên họp, tập thể UBND TP đã xem xét, cho ý kiến về Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của TP Hà Nội; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của TP; Đề án quản lý, sử dụng tài sản công của TP Hà Nội.

Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Tập thể UBND TP cũng xem xét Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP năm 2023 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2023; Cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố). Cùng với đó, xem xét Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Cập nhật, điều chỉnh Kế hạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của TP Hà Nội.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu tham dự đã cho ý kiến về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của Thành phố, định mức phân bổ ngân sách của TP Hà Nội; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội (Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND TP); Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định chính sách đãi ngộ đối với các văn  nghệ sỹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu và đạt giải thưởng tại các kỳ liên hoan quốc gia, quốc tế; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần