Tập trung cao độ, trong tháng 6/2020, cơ bản hỗ trợ xong gói 62.000 tỷ đồng

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trước thực tế một số địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 còn chậm, Bộ LĐTB&XH đã có công điện hỏa tốc đề nghị đẩy nhanh tiến độ.

Công điện do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung ký, nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay các địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, thận trọng và trách nhiệm, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
 Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đề nghị các địa phương tập trung cao độ, trong tháng 6/2020, cơ bản hỗ trợ xong gói 62.000 tỷ đồng. Ảnh: Oanh Trần.
Hầu hết các địa phương đã hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, hiện nay. Tuy nhiên, một số địa phương triển khai còn chậm, việc hỗ trợ người lao động (NLĐ), hộ kinh doanh và DN chưa được quan tâm đúng mức. Điều này dẫn đến số người được hỗ trợ chưa nhiều, số hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho NLĐ được phê duyệt còn ít, đặc biệt là hồ sơ đề nghị vay vốn để người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho NLĐ.
Để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 trong cả nước theo đúng tiến độ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đã có đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, TP.
Theo đó, chủ tịch các tỉnh, TP tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6 năm 2020. Cụ thể là, đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ NLĐ trong danh sách đã được rà soát, phê duyệt theo đúng quy định. Nhất là NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động, NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Các địa phương tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng, đúng quy định, nhất là DN, hộ kinh doanh và NLĐ.
Đồng thời phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15, gửi báo cáo về Bộ LĐTB&XH để tổng hợp.