Tập trung thanh tra vào những vấn đề dư luận quan tâm

Nguyễn Trường
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND về công tác thanh tra năm 2017 của Thanh tra TP.

Theo đó, Thanh tra TP xây dựng kế hoạch nhằm mục đích triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra gắn với việc tham mưu cho Thành ủy, UBND TP trong công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).
 Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng kiểm tra một công trình xây dựng trên địa bàn
Về công tác thanh tra, Thanh tra TP có trách nhiệm thanh tra đối với Thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó tập trung về công tác quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai; quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC và PCTN. Lãnh đạo các sở, ngành tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, tập trung vào vấn đề dư luận quan tâm, như: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý đê điều; vệ sinh ATTP; khám chữa bệnh… Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra và phòng ngừa tham nhũng. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được UBND quận, huyện, thị xã, sở tiến hành nhưng vẫn phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 
Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ; tiếp nhận và xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh. Phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; tập trung giải quyết các vụ KNTC ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, nhất là vụ đông người, phức tạp. Tập trung giải quyết KNTC có chất lượng, đúng quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn; phấn đấu giải quyết trên 85% vụ KNTC thuộc thẩm quyền mới phát sinh; tổ chức thực hiện trên 80% các quyết định giải quyết KNTC, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Triển khai thanh tra công vụ đối với các đơn vị không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của TP trong việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC… Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, thư. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng triển khai phần mềm và hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của T.Ư, chỉ đạo của Thành ủy về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC. Gắn công tác tiếp dân với giải quyết KNTC; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài...