Tập trung tổng hợp hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với đơn vị sự nghiệp công lập

D. Tùng - Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4762/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đánh giá, báo cáo mức độ ảnh hưởng, tổng hợp hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Tài chính về việc đánh giá, báo cáo mức độ ảnh hưởng, tổng hợp hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
Về việc này, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 3560/UBND-KT ngày 31/7/2020 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020.
UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã đánh giá mức độ ảnh hưởng, tổng hợp số kinh phí đã hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo thẩm quyền để chi trả tiền lương cho công chức, viên chức do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 năm 2020 dẫn đến không bảo đảm nguồn chi trả tiền lương theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, gửi Sở Tài chính trước ngày 10/10/2020 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, làm cơ sở báo cáo Bộ Tài chính.