Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được ban hành

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2016, Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới đã được Quốc hội khóa XIII thông qua như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương...

 UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2016 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân Thủ đô...

Theo đó, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật tập trung vào các văn bản pháp luật mới đã được Quốc hội khóa XIII thông qua như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015; Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật; Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); Bộ Luật Tố tụng Dân sự ( sửa đổi); Bộ Luật Hình sự ( sửa đổi); Bộ Luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi); Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cùng với đó, tiếp tục phổ biến sâu rộng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Thủ đô và các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Hộ tịch, pháp luật về Thừa phát lại đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn Thành phố. Tập trung tuyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, phổ biến các văn bản pháp luật sẽ được Quốc hội thông qua năm 2016. Lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan thiết thực, trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; phổ biến thực tiễn chấp hành pháp luật, chính sách mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố...

Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật về “Năm trật tự và văn minh đô thị”, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, xây dựng nếp sống văn hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Tập trung tuyên, truyền phổ biến về hội nhập quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do mà nước ta đã tham gia ký kết...

Ngoài ra, triển khai phổ biến thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; công tác xây dựng, triển khai thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp; tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viền pháp luật; triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam” trên địa bàn thành phố; tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới…