Tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất

Chia sẻ

KTĐT - Cuối ngày 25-2, Ngân hàng (NH) Nhà nước có thông báo hàng loạt giải pháp sẽ thực hiện nhằm kiểm soát lạm phát, trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh kế hoạch tăng tín dụng không vượt quá mục tiêu NH Nhà nước đề ra,

KTĐT -  Cuối ngày 25-2, Ngân hàng (NH) Nhà nước có thông báo hàng loạt giải pháp sẽ thực hiện nhằm kiểm soát lạm phát, trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh kế hoạch tăng tín dụng không vượt quá mục tiêu NH Nhà nước đề ra, đồng thời giảm đến mức tối đa tín dụng cho lĩnh vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán.

NH Nhà nước cũng sẽ điều chỉnh linh hoạt các tỉ lệ trích lập dự phòng rủi ro và các tỉ lệ an toàn khác nhằm hướng các luồng vốn tín dụng phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh quan trọng và thiết yếu. Đáng chú ý NH Nhà nước sẽ ban hành cơ chế để kiểm soát việc NH mua trái phiếu của doanh nghiệp, tránh tình trạng NH lợi dụng chuyển từ cho vay sang mua trái phiếu.

NH Nhà nước cũng sẽ kiểm soát tốc độ cho vay ngoại tệ khoảng 20% trên nguyên tắc chỉ phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thiết yếu và doanh nghiệp vay vốn phải có nguồn thu ngoại tệ. Đồng thời NH Nhà nước sẽ thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để các tổ chức, cá nhân bán ngoại tệ cho NH khi có nguồn thu và được mua khi có nhu cầu hợp lý.

Liên quan đến việc chống đôla hóa, NH Nhà nước sẽ đề xuất và trình Chính phủ các giải pháp theo hướng phương tiện thanh toán duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam là đồng Việt Nam. Với thị trường vàng, NH Nhà nước sẽ điều hành hoạt động xuất nhập khẩu vàng một cách hợp lý, ngăn chặn hoạt động đầu cơ, găm giữ, thao túng thị trường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần