Tây Hồ điều chỉnh nhiều dự án đầu tư công

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kintedothi – Ngày 15/4, HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND quận khóa VI nhằm quyết nghị một số nội dung nhằm đảm bảo nhu cầu phát triển KT - XH trên địa bàn.

Tại kỳ họp, căn cứ quy định của luật và tình hình, yêu cầu thực tiễn của địa phương, trên cơ sở thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Thường trực HĐND quận Tây Hồ đã tiến hành xem xét, phê duyệt chủ trương thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn quận để UBND quận thống nhất triển khai thực hiện.

Cụ thể, HĐND quận đã phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH, đảm bảo những vấn đề dân sinh trên địa bàn quận.

Xem xét, phê duyệt điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của quận Tây Hồ với các nội dung như: Điều chỉnh, cập nhật tăng 20 dự án đủ điều kiện bố trí vốn giai đoạn 2021 – 2025; giảm, chuyển 6 dự án sang định hướng đầu tư giai đoạn 2023 – 2025…

Điều chỉnh cơ cấu vốn để đảm bảo cân đối kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có các dự án được UBND TP điều chỉnh ngồn vốn sang 100% ngân sách quận thực hiện như: Dự án cải tạo môi trường hồ Tứ Liên; Dự án cải tạo, nâng cấp trường THPT Tây Hồ; Dự án cống hóa mương thoát nước sau trường tiểu học Xuân La…

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận Tây Hồ đã điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công năm 2022 căn cứ việc phê duyệt cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Phê duyệt chuyển nguồn vốn đầu tư công năm 2021 sang thực hiện năm 2022…

Lãnh đạo quận Tây Hồ chia sẻ, đây là những nội dung rất quan trọng để chính quyền quận chủ động, kịp thời triển khai chỉ đạo của TP và cũng là giải pháp cụ thể để từng bước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI hướng tới xây dựng quận Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ - du lịch – văn hóa của Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần