Tây Hồ: Khẳng định hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 18/8, quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ và 5 năm thực hiện Kết luận 43-KL/TƯ về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Theo đó, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ của BCH TƯ Đảng (khóa XI) và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TƯ của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính - xã hội các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết, Kết luận.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, Quận ủy Tây Hồ đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đây là cơ sở quan trọng giúp nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới.

Nhờ đó, hệ thống dân vận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Vai trò tham mưu và phối hợp hoạt động của Ban Dân vận Quận ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng trong việc triển khai thực hiện những nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước ngày càng chủ động và hiệu quả…

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng quận Tây Hồ và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 25 và Kết luận 43.
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng quận Tây Hồ và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 25 và Kết luận 43.

Qua đó, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, củng cố; các hoạt động văn hoá, tôn giáo, lễ hội được tổ chức an toàn, tiết kiệm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của quận hằng năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành Ủy Đinh Văn Khóa, đánh giá cao những kết quả mà Quận ủy Tây Hồ đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 25 và Kết luận số 43-KL/T.Ư.

Phó Trưởng Ban Dân vận Thành Ủy Đinh Văn Khóa phát biểu tại hội nghị.
Phó Trưởng Ban Dân vận Thành Ủy Đinh Văn Khóa phát biểu tại hội nghị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành Ủy Đinh Văn Khóa đề nghị hệ thống dân vận quận phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của quận; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong quận nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới. Chủ động nắm bắt, phát hiện, phân tích, dự báo diễn biến tình hình Nhân dân, tập trung vào những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở một cách thực chất, hiệu quả. Tăng cường công tác dân vận chính quyền, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong lực lượng vũ trang. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của quận, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc: trong công tác GPMB, công tác quản lý trật tự xây dựng - đô thị, công tác vệ  sinh môi trường...