TH true Milk sẽ đầu tư trang trại bò sữa tại Quảng Ninh

Vĩnh Quân
Chia sẻ

Kinhtedothi - Tập đoàn TH true Milk sẽ đầu tư dự án bò sữa và chế biến sữa tập trung tại huyện Đầm Hà, Quảng Ninh với tổng vốn 2.568,2 tỷ đồng trên diện tích 350ha.

 Trang trại của TH true Milk.
Theo đó, tại buổi làm việc gần đây nhất, Tập đoàn TH true Milk đã xem xét kỹ những ưu nhược điểm khi đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh. Dự án sẽ thu hút các thành phần kinh tế, trong đó bà con nông dân tại huyện Đầm Hà sẽ tham gia vào chăn nuôi bò, trồng cỏ giải quyết việc làm cho người lao động.
Đồng thời, góp phần phát triển bền vững, gắn lợi ích của DN với cộng đồng, phù hợp với chủ trương chính sách về phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để tạo năng suất, giá trị gia tăng lớn trên một diện tích đất canh tác.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao sự đầu tư của Tập đoàn. Để có mặt bằng sạch cho nhà đầu tư UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở ban ngành, cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương lập quy hoạch nghiên cứu 1/500 của dự án; hoàn thiện thủ tục để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Giao Sở NN&PTNT cùng với các ngành chức năng và chủ đầu tư xây dựng đề án vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cụ thể là vùng chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ ra quyết định thành lập vùng sản xuất, tạo điều kiện để nhà đầu tư được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Tập đoàn TH true Milk cử cán bộ chuyên môn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương của tỉnh để sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đưa dự án vào hoạt động; xây dựng chính sách sữa học đường để trẻ em vùng dự án được nâng cao sức khỏe. Đồng thời, UBND huyện Đầm Hà cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.