Thạch Thất đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng cho chương trình nông thôn mới

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo UBND huyện Thạch Thất, trong 5 năm (2010 – 2015), toàn huyện đã đầu tư trên 3.700 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Trong đó, huy động xã hội hóa từ DN và người dân được gần 1.600 tỷ đồng và 20.100m2 đất. Đến nay, toàn huyện có 10 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Huyện phấn đấu đến hết năm 2015 có 13 xã đạt 19/19 tiêu chí, chiếm 59% số xã hoàn thành xây dựng NTM; 9 xã còn lại đạt từ 14 – 18 tiêu chí.