DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thẩm tra Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

18-09-2014 09:23
Kinhtedothi - Nhiều ý kiến đề nghị cần rà soát nội dung Dự luật nhằm thể chế hóa được đầy đủ, chính xác quy định và tinh thần của Hiến pháp về phân công phối hợp trong việc thực hiện quyền lực Nhà nước, về chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hành quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội.
Ngày 17/9, tại phiên họp toàn thể, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã thẩm tra Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị cần rà soát nội dung Dự luật nhằm thể chế hóa được đầy đủ, chính xác quy định và tinh thần của Hiến pháp về phân công phối hợp trong việc thực hiện quyền lực Nhà nước, về chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hành quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Về vấn đề "thành viên của Chính phủ và tổ chức của Chính phủ" được quy định trong Dự luật, có ý kiến tán thành không quy định số lượng và tên gọi các bộ, cơ quan ngang bộ, nhằm bảo đảm tính năng động, sự chủ động của Chính phủ, phù hợp với từng thời kỳ. Nhưng cũng có ý kiến đề nghị phải xác định cụ thể số lượng và tên gọi để có thể định hình và giao cho một cơ quan cụ thể quản lý.

 
TAG: