DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thành lập Ban chỉ đạo 8 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội

14-03-2016 08:56
Kinhtedothi - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 617-QĐ/TU, thành lập Ban chỉ đạo 8 Chương trình công tác của Thành ủy Khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trong đó, bao gồm các Ban Chỉ đạo: Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh”; Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”; Chương trình “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững”; Chương trình “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”; Chương trình “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới”; Chương trình “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại”; Chương trình “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016 - 2020”; Chương trình “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức”.

Các Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chuẩn bị xây dựng Chương trình, báo cáo thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương trình ở các cấp ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội TP và các đơn vị có liên quan. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có Tổ công tác giúp việc do đồng chí Trưởng ban quyết định. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách TP cấp theo quy định.

 
TAG: