Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Kinhtedothi - ​Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

 
Ban chỉ đạo gồm Trưởng ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Phó Trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Theo quyết định này, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện các đề án: Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế-xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/11 và thay thế Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 9/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ./. 

Kinh tế đô thị cuối tuần