Thành lập các khu công nghiệp điện tử

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị các địa phương rà soát, báo cáo về tình hình phát triển các khu công nghiệp có các dự án đầu tư về công nghiệp điện tử với quy mô vốn từ 20 triệu USD trở lên.

 Bộ Kế hoạch đầu tư  đề nghị rà soát, báo cáo  phát triển các khu công nghiệp, nhằm mục đính xây dựng và triển khai thí điểm khu công nghiệp điện tử. Ảnh minh hoạ..
Theo đó, việc rà soát, báo cáo nhằm mục đính xây dựng và triển khai thí điểm Đề án về thành lập các khu công nghiệp điện tử tập trung để thu hút đầu tư của các tập đoàn hàng đầu thế giới và các DN trong nước đầu tư phát triển phần cứng, phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin, sản phẩm điện tử chất lượng cao...

Báo cáo đánh giá về tình hình phát triển các khu công nghiệp có các dự án đầu tư trong ngành công nghiệp điện tử với quy mô vốn từ 20 triệu USD trở lên; đánh giá hiện trạng của các khu công nghiệp có trên 30% diện tích đất công nghiệp thu hút các dự án điện tử; cơ chế, chính sách đang áp dụng và khó khăn, vướng mắc; kiến nghị thí điểm thành lập khu công nghiệp điện tử.

Các địa phương đồng thời thống kê từng dự án điện tử thuộc tập đoàn hàng đầu thế giới, bao gồm cả các dự án vệ tinh tham gia cung cấp nguyên liệu, linh kiện và phụ kiện. Số dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh, doanh thu, giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu, nộp ngân sách năm 2019.

Bộ này ước tính, 10 tháng qua các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút được 591 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 8,3 tỷ USD. Lũy kế nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài lên 10.055 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 198 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 70%.

10 tháng, cả nước có 369 khu công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 113.300ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt khoảng 73.600ha, chiếm khoảng 65% diện tích đất tự nhiên. Có 280 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 82.800ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 56.600ha đã cho các nhà đầu tư thuê/thuê lại khoảng 39.800ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 70,1%.