Thành lập Hội Công chứng Thành phố Hà Nội

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 4498/QĐ-UBND, thành lập Hội Công chứng TP Hà Nội.

Theo đó, Hội Công chứng TP Hà Nội là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động, chịu sự quản lý Nhà nước của sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan. Trụ sở của Hội đặt tại Phòng Công chứng số 1 TP Hà Nội, địa chỉ số 301 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Hội Công chứng TP Hà Nội tổ chức hoạt động theo đúng pháp luật của Nhà nước, các quy định của TP Hà Nội và Điều lệ của Hội được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Hội có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Hội công chứng Hà Nội sẽ có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức hành nghề công chứng, các công chứng viên trên địa bàn Hà Nội; giám sát việc tuân theo Qui tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp công chứng; phối hợp với Sở Tư pháp, UBND TP trong việc đóng góp ý kiến xây dựng, ban hành, thực hiện Quy chế tập sự hành nghề công chứng, đào tạo nghề công chứng, kiểm tra kết quả tập sự nghề công chứng trên địa bàn Hà Nội; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên về kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề cho các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên; tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý

Kinh tế đô thị cuối tuần