Thành lập mới 30 chi bộ trực thuộc Huyện ủy Đan Phượng

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi sắp xếp lại, Đảng bộ huyện Đan Phượng có 66 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 6.979 đảng viên.

Chiều 9/6, Huyện uỷ Đan Phượng tổ chức hội nghị công bố quyết định giải thể  Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng huyện, cơ quan UBND huyện và thành lập mới các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải trao quyết định thành lập các chi bộ mới.
Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải trao quyết định thành lập các chi bộ mới.

Theo đó, thực hiện Công văn số 4695-CV/BTCTW ngày 10/2/2023 của Ban Tổ chức Trung ương, Công văn số 721-CV/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng quyết định giải thể 2 Đảng bộ cơ quan Dân Đảng huyện và Đảng bộ UBND huyện, thành lập mới 30 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Sau khi sắp xếp lại, Đảng bộ huyện Đan Phượng có 66 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 6.979 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao quyết định thành lập các chi bộ mới.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao quyết định thành lập các chi bộ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp của 2 Đảng bộ cơ quan Dân Đảng huyện và Đảng bộ cơ quan UBND huyện trong những năm qua. Đồng thời đề nghị các chi bộ mới sau khi thành lập sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam trao quyết định thành lập các chi bộ mới.
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam trao quyết định thành lập các chi bộ mới.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cũng đề nghị các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện và của các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên hàng năm. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.