Thành lập Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thành lập Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thành lập Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Việt Nam là Tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực đất đai, bất động sản; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản - địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ; biển và hải đảo và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập Công ty mẹ-Tổng Công ty TNMT Việt Nam là công ty nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ sở hữu theo quy định hiện hành.

Mức vốn điều lệ khi thành lập Tổng Công ty là 130 tỷ đồng./

Kinh tế đô thị cuối tuần