Thành lập Tổng cục Địa chất & Khoáng sản

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 1/10, Bộ TN&MT đã tổ chức lễ ra mắt Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (ĐC&KS).

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang khẳng định, việc ra mắt Tổng cục ĐC&KS có ý nghĩa quan trọng góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho ngành. Trong thời gian tới, Tổng cục ĐC&KS cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: khẩn trương xây dựng hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật đồng bộ, hoàn chỉnh; từng bước đưa hoạt động khoáng sản vào khai thác với qui mô lớn, chế biến sâu và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản vi phạm pháp luật…