DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo

27-05-2014 16:19
Kinhtedothi - Ủy ban này có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).
Đây là một nhiệm vụ trong quyết định thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới GD&ĐT vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 26/5.

Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Chính phủ; 2 Phó Chủ tịch Ủy ban là Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Ủy ban cũng có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quốc gia, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính chất chuyên ngành để huy động nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện đổi mới giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đến việc Ủy ban chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới GD&ĐT, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Đồng thời điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính liên ngành để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả GD&ĐT, dạy nghề.

Và, căn cứ vào quyết định này, chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới GD&ĐT để chỉ đạo việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn.
TAG: