Thanh niên Campuchia-Lào-Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn diện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thanh niên ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam nhận thức sâu sắc về việc thành lập khu vực Tam giác phát triển có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn đối với việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết và quan hệ tốt đẹp giữa ba nước, nhất là việc phát huy được tiềm năng thế mạnh của khu vực tam giác chắc chắn đời sống người dân sẽ ngày một tốt hơn.

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 8/12, Diễn đàn Thanh niên khu vực Tam giác phát triển ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) đã thảo luận các chuyên đề về vai trò của thanh niên khu vực Tam giác phát triển trong việc phát huy tình đoàn kết, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và bạn bè tốt của nhau.

Tại đây, các đại biểu cũng thảo luận về vai trò của thanh niên trong việc góp phần phát triển nghề và giảm nghèo; vai trò của thanh niên trong việc khuyến khích để Tam giác phát triển trở thành khu du lịch đặc trưng cho thế hệ trẻ.

Kết thúc Diễn đàn tổ chức tại tỉnh Attapeu, Nam Lào này, ba bên đã ký Tuyên bố chung khẳng định tăng cường mở rộng hợp tác thanh niên trong nhiều lĩnh vực từ trung ương đến địa phương nhằm bồi dưỡng giáo dục đoàn viên, thanh niên hiểu được tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp của nhân dân ba nước; tăng cường phát triển nguồn nhân lực trẻ thông qua việc chuyển giao chuyên môn nghiệp vụ, quan điểm, kiến thức và đào tạo cán bộ trẻ.

Tuyên bố chung cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trẻ ba nước thông qua việc giúp đỡ các hiệp hội, nhà kinh doanh, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; vận động thanh niên tích cực tham gia các dự án trong vùng và cùng với các địa phương tuyên truyền phổ biến xây dựng mô hình kinh tế kiểu mẫu của thanh niên; tăng cường giao lưu, hoạt động thể thao, văn hoá, giúp đỡ y tế và trao đổi đoàn thanh niên giữa các tỉnh kết nghĩa hoặc có chung đường biên giới tùy theo điều kiện thực tế; trao đổi kinh nghiệm và triển khai các hoạt động tình nguyện viên, giúp đỡ thanh niên thành lập đội tình nguyện, tăng cường năng lực cho các dự án phát triên nông thôn do thanh niên quản lý.

Thanh niên ba nước
Campuchia-Lào-Việt Nam nhận thức sâu sắc về việc thành lập khu vực Tam giác phát triển có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn đối với việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết và quan hệ tốt đẹp giữa ba nước, nhất là việc phát huy được tiềm năng thế mạnh của khu vực tam giác chắc chắn đời sống người dân sẽ ngày một tốt hơn.

Đại biểu giới trẻ khu vực này cũng khẳng định sẽ tích cực ủng hộ và tham gia tích cực các hoạt động trong việc xây dựng khu Tam giác phát triển, góp phần vào việc triển khai thành công Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao ba nước vì hạnh phúc của nhân dân mỗi nước và sự phồn vinh của khu vực.