DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thanh niên thất nghiệp chiếm 47% tổng số người thất nghiệp

Bích Hời
01-07-2016 07:30
Kinhtedothi - Theo Tổng cục Thống kê, số người thất nghiệp của cả nước trong quý 2 là 1.120 nghìn người, tăng gần 6 nghìn người so với quý 1. Trong đó, thất nghiệp của thanh niên chiếm 47% tổng số người thất nghiệp.
Theo đó, quý II năm 2016, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước là 54.360 nghìn người, tăng hơn 654.000 người so với cùng kỳ năm trước. So với quý I, lực lượng lao động giảm hơn 43.000 người. Lực lượng lao động ở khu vực nông thôn chiếm tỷ trọng cao với hơn 68% trong lực lượng lao động chung của cả nước.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm ước đạt là 53.240 nghìn người. Trong đó, khu vực thành thị chiếm 31,7%; khu vực nông thôn chiếm 68,3% so với tổng số người có việc làm trên toàn quốc.

Lao động có việc làm đã qua đào tạo từ trình độ sơ cấp nghề trở lên ước tính 10.800 nghìn người, chiếm 20,3% số lao động có việc làm trong toàn quốc. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo của khu vực thành thị là 35,7%, cao gấp gần 3 lần của khu vực nông thôn.

Số người thất nghiệp của quý 2 là 1.120 nghìn người, tăng gần 6 nghìn người so với quý I. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là hơn 3%, cao hơn khu vực nông thôn 1,4 điểm phần trăm. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,3%, tỷ lệ này của khu vực thành thị là 3,26%, của khu vực nông thôn là 1,84%.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong cả nước từ 15 đến 24 tuổi là hơn 7%, cao gấp gần 6 lần tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 25 tuổi trở lên, và chiếm 47% tổng số người thất nghiệp. Đặc biệt thanh niên ở khu vực thành thị có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn khu vực nông thôn là, với tỷ lệ là 11,7%. 

Số lao động tham gia vào khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng đầu năm 2016 là 22,5 triệu người, chiếm hơn 42% trong tổng số lao động đang làm việc; lao động tham gia vào khu vực công nghiệp và xây dựng là 13.000 nghìn người, chiếm 24,4% và khu vực dịch vụ là 17,8 triệu người, chiếm 33,4% tổng số lao động đang làm việc.

Những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có tỷ lệ lao động giảm và ngành công nghiệp, xây dựng có tỷ lệ lao động tăng, điều này cũng phù hợp với sự phát triển của các ngành trong những tháng qua.
TAG: