Thanh niên trường học xây dựng văn hóa học đường

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2012 - 2013 với chủ đề "Thanh niên trường học xây dựng văn hóa học đường chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X".

Theo đó, tập trung các nội dung trọng tâm: Phối hợp triển khai các nội dung giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên trường học; xây dựng thế hệ thanh niên điện tử, sáng tạo và làm chủ các công nghệ mới; đặc biệt đề cao tính "nêu gương" của cán bộ Đoàn, coi đó là yếu tố đánh giá cán bộ hàng năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần