Thanh Oai sẽ khởi công 49 dự án với số vốn hơn 600 tỷ đồng vào năm 2021

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/8, HĐND huyện Thanh Oai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp không thường kỳ) để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Về nội dung thứ nhất, Kỳ họp đã tiến hành xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án dự kiến khởi công năm 2021, nguồn vốn đề nghị TP và nguồn vốn ngân sách huyện. Tổng số dự án đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư là 49 dự án với tổng mức đầu tư 649,62 tỷ đồng.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Oai tặng hoa chúc mừng các đại biểu HĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác.

Trong đó, có 6 dự án sử dụng vốn đề nghị TP hỗ trợ với tổng mức đầu tư 352 tỷ đồng; 32 dự án huyện làm chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách huyện với tổng mức đầu tư 283,17 tỷ đồng (bao gồm 7 dự án lĩnh vực giao thông, 15 dự án lĩnh vực giáo dục, 3 dự án lĩnh vực trụ sở hành chính; 3 dự án lĩnh vực y tế; 3 dự án lĩnh vực văn hóa, 1 dự án đấu giá quyền sử dụng đất), 11 dự án huyện hỗ trợ các xã, thị trấn với tổng mức đầu tư 14,45 tỷ đồng.

Về nội dung thứ hai, kỳ họp thông qua tờ trình và biểu quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Bổng (100% đại biểu nhất trí); Thông qua tờ trình và biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Văn An (100% đại biểu nhất trí);

Thông qua tờ trình và biểu quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Phi Hùng (100% đại biểu nhất trí).