Thành phố Hà Nội đã giảm số lượng lớn các đơn vị sự nghiệp

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành nửa đầu năm nay mới đây, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cho biết: 2017 được đánh giá là một năm ngành nội vụ Thủ đô tập trung triển khai nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy-HĐND-UBND TP, ngành đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Năm 2017, ngành nội vụ Hà Nội có nhiệm vụ quan trọng là thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); thực hiện Chỉ thị 01 ngày 3/2/2017 của UBND TP về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động các cơ quan thuộc TP; Kế hoạch 69 ngày 20/3/2017 của UBND TP tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ.
Giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa của Sở Nội vụ.
Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng, TP đã quyết liệt kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn nâng cao hiệu quả hoạt động. Cụ thể, từ cuối năm 2016 đến nay, ngành nội vụ đã tham mưu giúp TP trong thực hiện hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Toàn TP tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành, trong đó, đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của 22 sở, cơ quan ngang sở; sau sắp xếp giảm 46 phòng, giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng; hoàn thành sắp xếp 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc TP thành 5 ban quản lý dự án chuyên ngành thuộc TP.

Đặc biệt, ngay nội bộ sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã giảm 121 đơn vị. Với công tác xây dựng và ban hành danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, đến đầu tháng 7/2017 đã hoàn thành với khối cơ quan hành chính; dự kiến trong quý III/2017 sẽ hoàn thành toàn bộ khối đơn vị sự nghiệp.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) cũng được toàn TP nói chung và ngành nội vụ nói riêng tổ chức, triển khai đồng bộ trên mọi nội dung tại các cơ quan, đơn vị, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo đột phá về kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ.

Năm nay, việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” và kế hoạch “siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính” bước đầu đạt hiệu quả tích cực, cũng nhờ có chỉ đạo quyết liệt của TP và vai trò tham mưu quan trọng của ngành nội vụ Thủ đô. Qua đó, đã góp phần tích cực đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của đội ngũ CBCCVC TP.

Công tác cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính cũng được quan tâm chỉ đạo, tập trung vào các giải pháp gỡ khó và tạo điều kiện hết mức cho DN, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển DN, hỗ trợ đầu tư; cải thiện mức độ hài lòng của người dân và DN trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công.

Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát từ đầu năm đến nay được tăng cường, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị; đội ngũ CBCCVC TP chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND TP, các đoàn kiểm tra công vụ do Sở Nội vụ chủ trì đã kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, của đội ngũ CBCCVC, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần