Thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm tại 5 trường đại học

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Bộ GD&ĐT và 5 đại học, trường ĐH trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Theo đó, ĐH Huế và 4 trường ĐH là Nông nghiệp Hà Nội, Vinh, ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, Kinh tế TP Hồ Chí Minh đã có những thiếu sót, sai phạm trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 43; tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ; tự chủ về tổ chức, bộ máy và biên chế; tự chủ về tài chính; quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất và trụ sở làm việc; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

“Vượt rào” quy chế đào tạo

Thanh tra kết luận cả 5 đơn vị đều chưa xây dựng được Phương án tự chủ về bộ máy, chưa ban hành hoặc chưa điều chỉnh sửa đổi, bổ sung “Quy chế thực hiện dân chủ” theo Nghị định 43, chưa thành lập Hội đồng trường. Một số đơn vị chưa ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định tại Điều lệ Trường ĐH.

 
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh nằm danh sách 5 trường sai phạm.
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh nằm danh sách 5 trường sai phạm.
5 đơn vị này ban hành một số văn bản không phù hợp với quy định của Nhà nước, hoặc căn cứ vào các quy định đã hết hiệu lực. Quy chế chi tiêu nội bộ quy định một số khoản thu, chi không đúng với quy định của Nhà nước; ban hành văn bản quy định mức thu một số khoản học phí, lệ phí ngoài danh mục quy định tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ.

Một số trường thuộc ĐH Huế, Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh tuyển sinh sau ĐH  một số học viên chưa đảm bảo điều kiện ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác theo quy định. 

Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh đào tạo thạc sĩ kinh tế khóa K20 thời gian vượt quá quy định 1 năm. 

Một số đơn vị tuyển sinh ĐH chính quy, liên thông CĐ lên ĐH vượt chỉ tiêu được Bộ GD&ĐT giao. Trường ĐH Nông lâm thuộc ĐH Huế không được giao chỉ tiêu vẫn tuyển sinh hệ liên thông CĐ lên ĐH chính quy năm 2011. Trường ĐH Ngoại ngữ thuộc ĐH Huế mở ngành đào tạo hệ ĐH văn bằng 2 chính quy nhưng chưa được sự đồng ý của giám đốc ĐH Huế. Thậm chí, trường này tổ chức giảng dạy hệ vào ngày thứ bẩy, chủ nhật và giảng dạy vào buổi tối các ngày trong tuần không đúng với quy định của Bộ GD&ĐT.

Trung tâm Đào tạo từ xa thuộc ĐH Huế tuyển sinh năm 2011 vượt 53,7% chỉ tiêu được phê duyệt, năm 2012 vượt 11,48%. Và rất nhiều sai phạm khác nữa. 

Nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng

Từ những kết luận sai phạm của Bộ GD&ĐT và 5 ĐH, trường ĐH, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT tăng cường quản lí, thường xuyên kiểm tra các trường thực hiện nghiêm túc việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo đúng Nghị định 43 và các quy định của Nhà nước.

Bộ GD&ĐT sớm xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, định mức chi, định mức kinh tế - kĩ thuật, đơn giá các sản phẩm nhà nước đặt hàng theo quy định. Trước mắt quy định rõ nội dung chi, mức chi tối thiểu cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ đào tạo với từng loại hình, khắc phục tình trạng dạy chay, dạy lí thuyết, xa rời thực tiễn…

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu các trường đơn vị nộp số tiền thuế các đơn vị sự nghiệp chưa nộp vào ngân sách nhà nước là 2.012,91 triệu đồng. Trong đó, ĐH Huế Đại học Huế là 635,211 triệu đồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 1.377,7 triệu đồng.

Đồng thời xử lí sai phạm về đầu tư xây dựng với số tiền 6.832,975 triệu đồng. Cụ thể, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh giảm trừ giá trúng thầu là  1.593.663 triệu đồng. Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh thu hồi số tiền 207,2 triệu đồng. 

Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh giảm trừ giá trúng thầu là 647,137 triệu đồng. ĐH Huế thu hồi số tiền 762,227 triệu đồng, nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

Trường ĐH Y Dược - ĐH Huế giảm trừ giá trị quyết toán A-B số tiền 485,256 triệu đồng. Học viện Nông nghiệp Việt Nam giảm trừ giá trị quyết toán số tiền 1.531.337 triệu đồng.

Trường ĐH Vinh giảm trừ giá trị khi thanh quyết toán A-B số tiền 1.041,882 triệu đồng.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần