Thanh tra Chính phủ thu hồi trên 84.500ha đất sai phạm

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giai đoạn 2016 - 2021 ngành thanh tra đã thực hiện 44.641 kết luận thanh tra, hoàn thành 42.422 kết luận (đạt tỷ lệ 95%), thu hồi 39.192/55.701 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 70%), 84.522/88.303ha đất (đạt tỷ lệ 96%)...

Thanh tra Chính phủ đã xử lý nhiều vi phạm về đất đai.
Thanh tra Chính phủ đã xử lý nhiều vi phạm về đất đai.

Số liệu trên được Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thông tin tại buổi làm việc của Đoàn giám sát chuyên đề Quốc hội với Thanh tra Chính phủ về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” ngày 5/4, do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương  làm Trưởng Đoàn.

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2021, toàn ngành đã triển khai 43.276 cuộc thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hoặc có nội dung liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Qua thanh tra, kiểm tra 64.671 đơn vị, phát hiện vi phạm về kinh tế 148.540 tỷ đồng, 143.777ha đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi 70.697 tỷ đồng, 111.894ha đất; xử lý khác 77.843 tỷ đồng, 31.883ha đất; xử lý hành chính 11.999 tổ chức, 40.704 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 293 vụ, 375 đối tượng; xử lý hành chính trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 1.709 người, xử lý hình sự 50 người.

Cùng với đó, toàn ngành đã đôn đốc thực hiện 44.641 kết luận thanh tra; hoàn thành 42.422 kết luận (đạt tỷ lệ 95%), thu hồi 39.192/55.701 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 70%), 84.522/88.303ha đất (đạt tỷ lệ 96%); xử lý vi phạm khác 4.016/6.468 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 62%) và 5.205ha đất; xử lý hành chính 12.649/13.437 tổ chức (đạt tỷ lệ 94%) và 45.109/46.202 cá nhân (đạt tỷ lệ 98%)...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp tục chỉ đạo cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc, hoàn thiện các báo cáo gửi Đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cần tiếp tục phát huy vai trò với tư cách thành viên chủ lực để những buổi làm việc của Đoàn giám sát với các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần