DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thanh tra Chính phủ xuất toán 3.400 tỷ đồng

30-06-2015 14:24
Kinhtedothi - Theo Thanh tra Chính phủ, 6 tháng qua cơ quan này đã phối hợp với các bộ ngành triển khai thanh, kiểm tra hàng chục nghìn cuộc, phát hiện hơn 5.600 tỷ đồng, 57,7ha đất vi phạm nguyên tắc thu - chi tài chính, quản lý đất đai.
Theo đó, Thanh tra đã triển khai trên 1.470 cuộc thanh tra hành chính và trên 32.890 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. 
Ảnh minh họa.
6 tháng qua, cơ quan Thanh tra tập trung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm ở những nội dung quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật trên các lĩnh vực: Phòng, chống buôn lậu, thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, y tế, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên, khoáng sản, hoạt động tín dụng, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ, dự án BOT, BT…

Qua thanh tra phát hiện hơn 5.600 tỷ đồng, 57,7ha đất chi sai nguyên tắc tài chính và vi phạm Luật đất đai. Cơ quan Thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp vào Ngân sách Nhà nước hơn 2.200 tỷ đồng, 36,9ha đất. Đồng thì xuất toán loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý hơn 3.400 tỷ đồng và 2,8ha đất.

Trên kết quả thanh tra, cơ quan Thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 130 tập thể, 186 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 22 vụ việc, 35 đối tượng.

Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, cũng được coi trọng, 6 tháng cơ quan Thanh tra đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 682 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, qua đó thu hồi, xử lý khác được hơn 3.900 tỷ đồng.

Qua thanh tra, ngành Thanh tra đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, ban hành chính sách, pháp luật. Kết quả thanh tra đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ trong việc chỉ đạo các bộ ngành về phòng, ngừa vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
TAG: