Thanh tra công tác giao đất dịch vụ, đất ở

Chia sẻ

KTĐT - Theo Sở TN&MT Hà Nội, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) và giao đất ở, dịch vụ trên địa bàn Hà Nội đạt rất thấp so với kế hoạch.

Thu đấu giá QSDĐ mới được 444,8 tỷ đồng/2.500 tỷ đồng kế hoạch, đạt 18%. Công tác giao đất ở, đất dịch vụ đến nay mới giao được 30,51 ha cho 4.787 hộ gia đình, đạt 7,3% các trường hợp phải giao. Thu từ đấu giá QSDĐ chỉ đạt 18%; giao đất ở, đất dịch vụ chỉ đạt 7,3%. Việc chuẩn bị quỹ đất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giao đất dịch vụ, đất ở cho các hộ dân đạt thấp so với yêu cầu. Trước kết quả này, UBND TP giao Sở TN&MT thanh tra công tác giao đất dịch vụ, đất ở tại các huyện Mê Linh, Từ Liêm, Quốc Oai; làm rõ trách nhiệm liên quan trong việc chậm trễ thực hiện; đề xuất các biện pháp xử lý khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.