Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án ở Hà Nội

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 423/QĐ-BXD về việc thanh tra việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng các công trình văn hóa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội,

KTĐT - Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 423/QĐ-BXD về việc thanh tra việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng các công trình văn hóa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội và 2 dự án: Dự án Bảo tàng Hà Nội; Dự án Công viên Hòa Bình.


Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ làm rõ việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của các đơn vị và dự án nêu trên. Đồng thời phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách để kiến nghị bổ sung sửa đổi và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng.