Thành ủy Hà Nội chính thức ban hành 10 Chương trình công tác khóa XVII

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/3, đúng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930-17/3/2021), thay mặt Thành ủy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã ký ban hành 10 chương trình công tác khóa XVII.

 
10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII gồm:
- Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025".
- Chương trình số 02-CTr/TU về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025".
- Chương trình số 03-CTr/TU về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025".
- Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".
- Chương trình số 05-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025".
- Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025".
- Chương trình số 07-CTr/TU “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025".
- Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025".
- Chương trình số 09-CTr/TU về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025".
- Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025".
Trước đó, tại Hội nghị lần thứ ba diễn ra ngày 11/3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII đã tích cực, khẩn trương tập trung xây dựng chương trình công tác năm 2021 và 10 chương trình công tác cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP bảo đảm khoa học, chất lượng và đúng tiến độ. Hội nghị đã quyết nghị thông qua 10 tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về 10 chương trình công tác, giao cho Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu ý kiến tại hội nghị, chỉ đạo hoàn thiện dự thảo các chương trình công tác để Thành ủy ban hành bảo đảm tiến độ.
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về nội dung cụ thể của 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.