Thanh Xuân sắp xếp các chức danh không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận ủy Thanh Xuân đã ban hành Đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận.

Cụ thể, việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận được thực hiện nghiêm túc, từng bước, thận trọng, chặt chẽ theo kế hoạch nhằm ổn định tình hình; hạn chế sự xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương trên để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Trong sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố: Đối với cấp phường, quận Thanh Xuân hiện đang bố trí 9 chức danh hoạt động không chuyên trách ở phường (không có chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân) với số lượng không quá 11 người.

 Tổ dân phố số 4, phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) họp triển khai các nhiệm vụ.

Về phương án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm, sẽ sắp xếp bố trí tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách/1 phường để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 9 chức danh không chuyên trách ở phường. Căn cứ Đề án của Ban Thường vụ Quận ủy và tình hình thực tế, Đảng ủy phường xây dựng đề án cụ thể, quyết định việc bố trí người hoạt động không chuyên trách, phân công cán bộ, công chức phường đảm nhiệm, kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách khác ở phường phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương. Số lượng bố trí cụ thể là 77 người (11 phường).      

Đối với tổ dân phố, có 3 chức danh không chuyên trách gồm: Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận. Phương án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm: Sẽ sắp xếp, bố trí tối đa 2 người hoạt động không chuyên trách/1 khu dân cư (tổ dân phố) để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 3 chức danh không chuyên trách ở khu dân cư (tổ dân phố). Số lượng bố trí cụ thể là 362 người (153 chi bộ, 209 tổ dân phố)

Theo Quận ủy Thanh Xuân, việc thực hiện Đề án kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận sẽ giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, góp phần tinh gọn hệ thống chính trị ở cơ sở; giảm tổng kinh phí chi trả; tăng mức thu nhập; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.

Về tiến độ thực hiện, trong tháng 10, Đảng ủy, UBND 11 phường đã tiến hành điều tra, khảo sát, thống kê thực trạng tình hình người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố để phục vụ việc xây dựng Đề án theo chủ trương của TP. Trong tháng 11 và tháng 12, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án. Đảng ủy, UBND các phường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Đề án của Ban Thường vụ Quận ủy; xây dựng Đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố cho phù hợp; báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố xong trước ngày 30/11/2019. Đồng thời, ban hành Đề án và thực hiện phương án được Ban Thường vụ phê duyệt xong trước 31/12/2019 (đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường). Riêng ở tổ dân phố thực hiện sau khi HĐND TP phê duyệt các tổ dân phố sau kiện toàn, sắp xếp theo Đề án của UBND TP.